PROFESIONÁLNÍ SPOJOVÁNÍ MATERIÁLŮ

 

PROFESIONÁLNE SPÁJANIE MATERIÁLOV

 

REKLAMÁCIA

Hledat
Filtrování podle typu vlastní příspěvky
Stránky
Produkty
Filtr podle Kategorií produktů
HŘEBÍKOVAČKY MCN

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 

1. OBECNÉ

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, firmou PROFIX RD, s.r.o., 032 05 Smrečany

Vyřizování reklamací: Ing. Vladislav Rudý, e-mail: rudy@profixrd.sk; tel.č: 0915 575 289

2. DÉLKA ZÁRUKY

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj dnem uvedeným v záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců …

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupujícímu se doporučuje, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky …

4. ZPŮSOB VYBAVENÍ REKLAMACE

V případě, že zboží není při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě …

5. SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Záruka se podle zákona nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku …

6. ZÁRUČNÍ SERVIS

Na zboží prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv bezplatný servis. V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců bude takové zboží přijat do servisu a bude opraven nebo vyměněn za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry. Pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis. Prodávající se zavazuje takovýto servis ukončit ve lhůtě 30 dnů od přijetí zboží.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim, firmou PROFIX RD, s.r.o., 032 05 Smrečany

Vybavovanie reklamácií: Ing. Vladislav Rudý, e-mail: rudy@profixrd.sk; tel.č: +421 915 575 289

2. DĹŽKA ZÁRUKY

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným v záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov…

3. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky…

4. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

V prípade, že tovar nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve…

5. SPOTREBNÝ MATERIÁL

Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku…

6. ZÁRUČNÝ SERVIS

Na tovar predávaný s dlhšou zárukou ako 24 mesiacov je zabezpečovaný po uplynutí lehoty 24 mesiacov tzv bezplatný servis. V prípade vady tovaru po lehote 24 mesiacov bude takýto tovar prijatý do servisu a bude opravený alebo vymenený za iný kus s rovnakými alebo lepšími parametrami. Ak ani jedno z týchto riešení nebude možné, bude vystavený dobropis. Predávajúci sa zaväzuje takýto servis ukončiť v lehote 30 dní od prijatia tovaru.

NAPIŠTE NÁM

 

VY VÍTE CO, MY VÍME JAK PROFESIONÁLNĚ SPÁJAT

OTEVÍRACÍ HODINY
PONDĚLÍ – PÁTEK :
8:00 HOD – 16:00 HOD
SOBOTA, NEDĚLE :
ZAVŘENO 
POLEDNÍ PŘESTÁVKA:
12:30 HOD – 13:00 HOD

Created by PROFIDIZAJN

Share This

Využívame cookies, aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok.

0
Nákupný košík