PROFESSIONAL CONNECTION OF MATERIALS

PROFESIONÁLNE SPÁJANIE MATERIÁLOV

 

PNEUMATIC NAILERS MCN

GAS NAILER

PNEUMATIC STAPLERS

PNEUMATIC STAPLERS

PNEUMATIC PALLET MACHINES

CARPENTRY FORGING

CONNECTING MATERIAL

SERVIS OF PNEUMATIC TOOLS

PNEUMATICKÝ HŘEBÍKOVAČKY MCN

PLYNOVÝ HŘEBÍKOVAČKY

PNEUMATICKÝ SPONKOVAČKY

PNEUMATICKÝ ZOŠÍVAČKY

PNEUMATICKÝ PALETOVACÍ STROJE

TESÁRSKE KOVÁNÍ

SPOJOVACÍ MATERIÁL

SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁRADIA

SERVIS

Search
Filter by Custom Post Type
Pages
Products
Filter by Kategórie produktov
NAILERS MCN

MAINTENANCE AND SERVICE OF MCN PRODUCTS

All MCN products are made of first class quality materials and under strict control to ensure long-lasting trouble-free use.

However, professional service and maintenance are essential to maintain a smooth and efficient running on site and on site.

For more than 20 years, our service center is here for repairs of pneumatic ladders, gas lasers and staplers we also serve a wide range of assortment of manufacturers such as MCN, MAX, BeA, Bostitch and others after consultation with the service technician. This gives us great experience in all service issues, as you can meet with these manufacturers on the market as well.

Extensive experience from the service center is based on servise several tools per year and keep on the market with technical development in tool making. This experience and regular technical update means that you can always rely on your tools that only trained staff can provide. In short, when the tool comes back from you, you can be absolutely sure that the tool is always fully serviced cleaned and fully operational.

Always contact your authorized MCN service technician.

A team of experienced technicians.

More than 2,500 different spare parts in stock.

Service and repairs: MCN, MAX, BeA, Bostitch and others after consulting the technician.

Service and repairs within 24 hours at the resort in Liptovsky Mikulas, repair time is without transporting tools to the service center and back to production.

We perform service directly at your service, after a pre-scheduled servise of several tools.

Does your tool need our services?

Always call our service center at:

+421 903 355 562

Sometimes many problems can be solved by phone

Údržba a servis MCN  výrobkov

Všetky MCN výrobky sú vyrobené z prvotriednych kvalitných materiálov a pod prísnou kontrolou, aby sa zabezpečilo dlhoročnému bezproblémovému používaniu.

Avšak, profesionálny servis a údržba sú nevyhnutné pre udržanie hladkého a efektívneho chodu na prevádzke a na stavenisku.

Už viac ako 20 rokov, naše  servisné stredisko je tu pre opravy pneumatických klincovačiek, plynových Klincovačiek a sponkovačiek taktiež servisujeme  širokú škálu sortimentu výrobcov, ako  sú  MCN, MAX, BeA, Bostitch  a iné po konzultácii so servisným technikom. To nám dáva veľké skúsenosti vo všetkých otázkach servisu, nakoľko sa môžete  stretnúť na trhu aj s týmito výrobcami.

Rozsiahle skúsenosti zo servisného centra sú založené na servise niekoľko kusov  náradia ročne a udržať sa na trhu s technickým rozvojom vo výrobe náradia. Táto skúsenosť a pravidelná  technická aktualizácia znamená, že sa vždy môžete  spoľahnúť na vaše náradie ktoré servisujú len vyškolený zamestnanci. Stručne povedané, keď vám príde náradie zo servisu späť, môžete si byť úplne istí, že je náradie vždy kompletne servisované vyčistené a plne funkčné do prevádzky.

Kontaktujte vždy svojho autorizovaného servisného technika značky MCN.

Tým skúsených technikov.
Viac ako 2500 rôznych náhradných dielov na sklade.
Servis a opravy : MCN, MAX, BeA,  Bostitch a iné po konzultácii s technikom.
Servis a opravy do 24 hodín na stredisku v Liptovskom Mikuláši, čas na opravu je bez dopravy  náradia  do servisného strediska a späť do výroby.
Vykonávame servis priamo u vás na prevádzke, po vopred naplánovanom servise viac kusov náradia.

Potrebuje vaše náradie naše služby?

Vždy volajte naše servisné centrum na tel.:

+421 903 355 562

Niekedy mnohé problémy možno vyriešiť  aj telefonicky

NAILERS MCN

PALLET MACHINES

STAPLERS MCN

GAS NAILERS

OUR BUSINESS PARTNERS

 

  • Stroje pre výrobu paliet
  • Ručné náradie
  • Spájanie materiálov
  • Ručné náradie
  • Ručné náradie
  • Čalúnenie
  • Kompresory

CONTACT US

YOU WILL TAKE WHAT, WE WANT TO TAKE PROFESSIONALLY

OPENING HOURS
MONTAY – FRIDAY :
8:00 HOD – 16:00 HOD
SATURDAY, SUNDAY :
CLOSED
LUNCH BREAK:
12:30 HOD – 13:00 HOD

Created by PROFIDIZAJN

Share This

Využívame cookies, aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok.

0
Nákupný košík