Hľadať
Filter by Custom Post Type
Stránky
Produkty
Filter podľa Kategórií produktov
KLINCOVAČKY MCN

PROFI SPÁJANIE MATERIÁLOV

Hľadať
Filter by Custom Post Type
Stránky
Produkty
Filter podľa Kategórií produktov
KLINCOVAČKY MCN

Optimalizačná skracovacia píla KP 900 EASY CUT

Popis

Optimalizační pila KP 900 Easy Cut je určena pro dřevařské firmy, které zpracovávají masivní dřevo a kladou maximální důraz na kvalitu a výtěžnost své produkce. Optimalizační pila KP 900 Easy Cut slouží k vyřezávání vad a optimalizování fixních délek lamel při výrobě lepeného hranolu, spárovky, masivních nábytkových dílců, parket, podlahových desek, palubek, obalů atd. Pevná a robustní konstrukce optimalizační pily zajišťuje přesné a rychlé krácení dřeva. Podávací zařízení posouvá krácený materiál k řezu s velkou rychlostí a přesností pozicování v rozsahu ±0,3 mm (±0,1 mm – opce). Obsluha pily provádí vizuální zhodnocení kusu a křídou značí místa s vadami. Materiál je ukládán na vkládací stůl stroje, kde dochází k automatickému načtení délky a označených vad. Tyto informace jsou zpracovány výkonným NC řízením stroje, které stanoví pořezový plán vloženého materiálu. Následuje automatický start a posouvání materiálu do řezu. Řezané díly na výstupu z optimalizační pily odpovídají požadavkům dle označených vad a zadaným fixním délkám materiálu.

POPIS STROJE

Vkládací zařízení

− délka vkládacího zařízení - dle požadavku zákazníka (3,2 m – 7,2 m) 
− pohonná jednotka AC SERVO 
– vysoká přesnost, dlouhá životnost, minimální hluk 
− lineární posuv pojezdového vozíku integrovaném na tuhém uzavřeném profilu, 
   tlačná patka se zpětným posuvem, dlouhá životnost, snadná údržba 
− plynulá rychlost podávání 0 až 2 m/s, zpětná rychlost max. 3 m/s. 
− volitelný boční přítlak vstupní/výstupní 
− dostatečný výkon zavažeče pro těžké dílce 
− automatické měření vstupní délky dřeva 
− automatický start posuvu zavažeče 
− boční náklon vstupního stolu 8° 

Pila 

− pilový kotouč 350 – 600 mm (dle provedení standard/max),
− výkon motoru 5,5 kW (opce 7,5 kW),
− rychlost posuvu pily do řezu plynule regulovatelná,
− maximální rychlost řezu 0,1 s,
− elektronicky nastavitelná výška zdvihu pilového kotouče,
− horní přítlak řezaného kusu,
− tolerance max. přesnosti ±0,3 mm (opce ±0,1 mm),
− ovládací panel – barevný LCD Touch Screen 15“,
− odhlučněné skříňové provedení,
− ovládací software SM OPTIMAL,
− boční náklon stolu krátící jednotky 8°

Výstupní pásový dopravník

– třídič
− délka dopravníku pro třídění řeziva (dle požadavku zákazníka),
− pneumatické třídiče sortimentů
– vyražeče,
− programovatelné třídění jednotlivých délek,
− boční náklon třídícího pásu 8°

Základní funkce zařízení

Délková optimalizace Na počátku se do kusovníku zadají délky a množství kusů požadovaného sortimentu. Tyto údaje můžeme následně aktivovat v programu optimalizace. Ta spočívá v kombinaci jednotlivých navolených délek řezaného sortimentu za účelem minimalizace odpadu. Kusovník zároveň hlídá řezané množství materiálu a přeruší práci při dokončení úkolu v zadaném sortimentu. Pila automaticky odměřuje délku vkládaného materiálu, takže lze kombinovat více vkládaných délek bez nutnosti předchozího roztřídění. V programu lze nastavit požadovanou délku zařezání čel. Na zadním pásovém dopravníku jsou polohy pro třídění podle délek řeziva. Jednotlivé vyražeče se spouštějí ve chvíli, kdy u nich je uříznutý díl zadané délky. Třídění je provedeno shozem do připravených boxů nebo na boční skluz. Počet optimalizovaných délek je bez omezení.

Kvalitativní optimalizace

Optimalizace řeziva podle kvality umožňuje využít pracovní cyklus předcházejících funkcí společně s možností zaznačit křídou vady řeziva. Obsluha provede vizuální zhodnocení kusu a fluorescenční křídou označí místa s vadami, které je nutno vyřezat. Křída obsahuje látku, kterou zaznamenává řídící systém pily. Přejezdem dorazu nad řezaným materiálem při zpětném pohybu se načtou aktuální polohy požadovaných řezů. Vzniklé díly v různých délkách mezi vyřezanými vadami jsou automaticky proměřovány a pomocí počítače rozřezány na fixní délky dle optimalizovaného řezného schématu. Kusovník určuje počet nařezaných kusů dané délky. Pokud nařezaný díl nesplňuje délku nejmenšího zvoleného sortimentu, odchází do odpadu. Na zadním pásovém dopravníku jsou polohy pro třídění podle délek řeziva. Jednotlivé vyražeče se spouštějí ve chvíli, kdy u nich je uříznutý díl zadané délky. Třídění je provedeno shozem do připravených boxů.

Statistika

Součástí NC řízení stroje je statistika, která registruje počet nařezaných běžných metrů, množství kvalitních dílů i množství odpadu. Lze tak např. jednoduše porovnávat kvalitu vstupního dřeva od různých dodavatelů, vypočítat celkový objem vyrobených sortimentů (u shodných šířek) atd. Stroj zároveň eviduje skutečný pracovní čas, který může např. pro kontrolu pracovních výkonů využít vedoucí výrobního úseku. Zároveň je možnost výstupu na tiskárnu a vzdálená správa řezání přes PC z kanceláře.

Kapacita výroby optimalizační linky

Kapacita výroby je určená rozměry zpracovávaného materiálu, jeho kvalitou a vyráběnými sortimenty. Pro výpočet lze použít údaje o průměrné rychlosti zavažeče 90 m/min. a rychlosti jednoho taktu řezu přibližně 0,5 sekundy.

Výkon pily určuje volba ze dvou nabízených variant pily KP 900 Easy Cut:

(hodnoty udávají výkon z praktického využití pil u uživatelů našich strojů, nikoliv teoretický strojní čas, který je často prezentován zahraničními dodavateli – určeno pro materiál délky 5m, smrk, 30 x 90mm, 4 řezy na 1m)

S – standard - verze se standardní kapacitou – 500 - 600 m/1hod 
Q – quick - verze pro maximální kapacity – 800 - 900 m/1hod 

Další možné rozšíření pily KP 900 Easy Cut

Zadní třídící dopravník s možností délkového třídění do více skladových boxů. Systém pracuje na principu elektronického měření délek a zatřídění do boxů pomocí vyražečů. Možnost řezu a následného třídění až ve 3 kvalitativních třídách. Propojení s kancelářským PC – možnost kontroly průběhu práce, zadávání, úpravy hodnot formou vzdáleného přístupu. Plynulá regulace rychlosti otáček pilového motoru v případě variabilní změny průměru pilového kotouče a dle požadavku na kvalitu řezu. Regulace se provádí plynulým nastavením hodnoty prostřednictvím ovládacího panelu. Oboustranný boční přítlak v místě řezu (tzv. prstový přítlak), který zvýší přesnost kolmosti řezu. Automatický přísun materiálu k pile. Možnost zapojení do sériové výrobní linky prostřednictvím příčného podávacího dopravníku na vstupním stole. Synchronizace podávání a automatického spuštění řezného cyklu. Možnost doplnění o řadu podávacích a manipulačních prvků v podobě hnaných i nehnaných dopravníků.

Základní technická data

Celkový příkon elektro 8 kW 
Připojení 3 x 380V / 50Hz 
Přípojka vzduch 8 bar (0,8 Mpa) 
Spotřeba vzduchu 500 l/min. (závisí od počtů řezů a počtu vyražečů) 
Obsluha 1 pracovník vstup + 1 výstup 
Hmotnost od 1 400 kg 
Rozměry stroje viz níže 
Odsávání doporučeno FT 402 – 1 x 120mm 30 m/s

———————————————————————————————————————————————————

Termín dodania
8 – 12 týždňov od objednávky (závisí od konečnej verzie stroja).

Cenové a obchodné podmienky, identické s firmou Störi Mantel
na vyžiadanie

Bližšie­ informácie
PROFIX RD, s.r.o. Liptovský Mikuláš
Email: info@profixrd.sk
www.profixrd.sk

			
0
Nákupný košík